iVoice.plBank głosów

Regulamin serwisu

Serwis internetowy o nazwie iVoice.pl, dostępny pod adresem https://ivoice.pl, jest prowadzony i zarządzany przez SMARTADUIO PRZEMYSŁAW GOŁDYN,
z siedzibą pod adresem 88-190, Barcin, ul. Dąbrowiecka 1A.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu iVoice.pl oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

 1. I. Definicje

  1. "Serwis" - serwis internetowy o nazwie iVoice.pl, dostępny pod adresem https://ivoice.pl
  2. "Użytkownik" - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu iVoice.pl.
 2. II. Warunki korzystania z serwisu

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami moralności.
  2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej dotyczących treści udostępnionych w serwisie.
  3. Zabrania się zamieszczania w serwisie treści o charakterze obraźliwym, wulgaryzmów, treści pornograficznych lub innych treści naruszających dobre obyczaje.
  4. Serwis iVoice.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i działalność tych stron.
 3. III. Rejestracja i dane użytkownika

  1. Użytkownik ma możliwość rejestracji w serwisie iVoice.pl. W celu dokonania rejestracji, użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła oraz za wszelkie działania podejmowane przy użyciu swojego konta.
  3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta użytkownika lub usunięcia treści zamieszczonych przez użytkownika, jeśli narusza on postanowienia regulaminu.
 4. IV. Ochrona danych osobowych

   Administrator serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityką Prywatności serwisu.

 5. V. Postanowienia końcowe

  1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie serwisu.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu w celu śledzenia ewentualnych zmian.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące serwisu iVoice.pl można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@ivoice.pl

Regulamin został opracowany w dniu 03.10.2023 i jest obowiązujący od dnia 04.10.2023