iVoice.plBank głosów

Regulamin pobierania darmowych produktów z iVoice.pl

Serwis internetowy o nazwie iVoice.pl, dostępny pod adresem https://ivoice.pl, jest prowadzony i zarządzany przez SMARTADUIO PRZEMYSŁAW GOŁDYN,
z siedzibą pod adresem 88-190, Barcin, ul. Dąbrowiecka 1A.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu iVoice.pl oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwis internetowy iVoice.pl udostępnia użytkownikom możliwość pobierania darmowych produktów (np. plików dźwiękowych, programów, materiałów edukacyjnych itp.), zwanymi dalej "Darmowymi Produktami".
  2. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z Darmowych Produktów oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu w związku z ich pobieraniem.
  3. Korzystanie z Darmowych Produktów oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem pobierania Darmowych Produktów.
 2. Warunki korzystania z Darmowych Produktów

  1. Darmowe Produkty udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego lub celów, na które zostały udostępnione przez serwis iVoice.pl. Nie wolno wykorzystywać Darmowych Produktów w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody serwisu.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw autorskich, licencji i praw własności intelektualnej dotyczących Darmowych Produktów. Użytkownik nie ma prawa kopiować, rozpowszechniać lub modyfikować Darmowych Produktów bez zgody właściciela praw.
  3. Pobierając Darmowe Produkty, użytkownik akceptuje, że nie jest uprawniony do żadnego roszczenia w przypadku uszkodzenia lub utraty danych wynikłych z korzystania z tych produktów.
  4. Serwis iVoice.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Darmowych Produktów ani za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z tych produktów.
 3. Rejestracja i Dane Użytkownika

  1. Niektóre Darmowe Produkty mogą wymagać rejestracji lub utworzenia konta użytkownika w serwisie iVoice.pl. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe i zachować poufność swojego hasła.
  2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta użytkownika lub ograniczenia dostępu do Darmowych Produktów w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.
 4. Postanowienia końcowe

  1. Serwis iVoice.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia Darmowych Produktów w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
  2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Użytkownicy zobowiązani są do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu w celu śledzenia ewentualnych zmian.
  3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Darmowych Produktów będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Regulamin został opracowany w dniu 03.10.2023 i jest obowiązujący od dnia 04.10.2023