iVoice.plBank głosów

ZASADY I WARUNKI

 1. UDZIELENIE LICENCJI

  1. Materiały do produkcji dźwiękowej znalezione na ivoice.pl są licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza licencja jest niewyłączna i niezbywalna. Ta licencja jest przyznawana jednemu użytkownikowi. ivoice.pl zachowuje pełne prawo własności do wszystkich materiałów. Fragmenty muzyki i lektora znajdujące się w materiałach dźwiękowych są chronione prawami autorskimi ich pierwotnych właścicieli. Żaden materiał radiowy nie zawiera pełnych utworów. Pobierając i kupując produkty ivoice.pl, rozumiesz, że jesteś związany warunkami określonymi w niniejszej umowie. Przyznane prawa wyraźnie zabraniają odsprzedaży, ponownego publikowania lub jakiejkolwiek innej dystrybucji, z wyjątkiem używania materiałów edytowalnych do własnej produkcji we własnej stacji radiowej. Nie możesz sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, przesyłać, udostępniać, publikować, przesyłać ani przekazywać w jakikolwiek sposób żadnych materiałów z tej witryny, w całości lub w części, innemu użytkownikowi ani do użytku w jakimkolwiek konkurencyjnym produkcie czy stronie internetowej. Udziela się zgody na pobranie/zakupienie materiałów do wykorzystania w radiu, FM, AM, DAB lub online bez dodatkowych opłat, o ile wszystkie elementy są wykorzystywane w Twojej produkcji. Materiały bez znaku wodnego nie powinny być nadawane publicznie, zawsze muszą zawierać własny identyfikator stacji radiowej. W przypadku naruszenia niniejszej Umowy Licencyjnej właściciel praw autorskich może podjąć działania przeciwko Tobie bezpośrednio. Produkty firmy ivoice.pl należy kupować bezpośrednio na stronie ivoice.pl. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.
 2. ZWROTY

  1. Pobrane pliki audio nie mogą zostać zwrócone, ponieważ nie ma sposobu, aby zapobiec nieautoryzowanemu ponownemu użyciu po ich dostarczeniu. Dlatego nie możemy zapewnić zwrotów ani wymiany. W szczególnych przypadkach możemy to zrobić według własnego uznania, ale pamiętaj, że gdy tylko uzyskasz dostęp do produktu, licencja obowiązuje i nie podlega zwrotowi.
 3. DARMOWE MATERIAŁY IVOICE.PL

  1. Wszystkie BEZPŁATNE materiały ivoice.pl podlegają tej samej umowie licencyjnej i ograniczeniom dotyczącym praw autorskich, chyba że określono inaczej. ivoice.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy licencyjnej w dowolnym czasie oraz z dowolnego powodu.
 4. WYKONYWANIE PRAW

   W odniesieniu do wszelkich kompozycji muzycznych, które mogą być zawarte w jakimkolwiek produkcie ivoice.pl, niniejsza Licencja nie obejmuje Praw do wykonywania. Prawa do wykonywania reprezentują prawo kompozytorów i wydawców muzycznych do korzystania z publicznego wykonywania ich utworów. Stowarzyszenia praw wykonawczych zostały utworzone w celu pobierania i sprawiedliwego rozdzielania opłat za prawa do wykonywania utworów kompozytorom i wydawcom muzycznym. Jeśli używasz jakichkolwiek kompozycji muzycznych zawartych w jakimkolwiek produkcie ivoice.pl w produkcjach nadawanych lub nieemitowanych, które kwalifikują się do dokumentacji przez stowarzyszenia OZZ, takie użycie muzyki należy zgłosić lokalnemu stowarzyszeniu OZZ.

Zasady i warunki zostały opracowane w dniu 03.10.2023 oraz obowiązują od dnia 04.10.2023